Privacy

Overeenkomst inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (wet van 08.12.1992)

VZW De lange schuur, Stuiverstraat 599, 8400 Oostende, die de verantwoordelijke is voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Uw persoonsgegevens worden opgevraagd met als doel u informatie te bezorgen over onze activiteiten, u in de toekomst vlot van dienst te zijn en/of uw aanvraag tot deelname aan onze activiteiten te verwerken in ons reserveringssysteem. Enkel de gegevens die hiervoor noodzakelijk zijn, worden hiervoor opgevraagd. U heeft het recht uw persoonlijke gegevens niet mee te delen. U ziet hierdoor dan ook af van de mogelijkheid tot het online reserveren van uw deelname aan onze activiteiten via onze website.

VZW De lange schuur zal uw ingezamelde persoonlijke gegevens enkel gebruiken in het kader van het toesturen van informatie over haar activiteiten of voor de verwerking van uw aanmeldingsformulier om deel te nemen aan een van haar activiteiten en niet voor andere doeleinden. Hierdoor is de verwerking ervan verzekerd conform het beroepsgeheim, zoals omschreven in de wetgeving.

U beschikt ten alle tijde over het recht van toegang tot deze gegevens, verbetering ervan, of verzet tegen het gebruik van deze gegevens. U kan uw schriftelijk verzoek richten aan VZW De lange schuur op bovenvermeld adres.